Hva skjer?

Klar for storsamling i siste nytt av gravemaskiner?

I slutten av mai fylles Forus opp med store anleggsmaskiner, lastebiler og utstyr. Over 5000 interesserte er ventet, når anleggsbransjen samler til messe på Forus.

– Vi skal vise frem det siste nye som er på markedet for oss som driver innen bygg- og anlegg, og det betyr en stor og moderne maskinpark. Det blir også litt IT, fordi teknologien også for fullt har inntatt vår bransje, sier Oskar Tore Åsen, regionsjef og Trine Sandneseng i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). (Nr 3 og 4 fv på bildet)

Elever legger grunnlaget

For at alt skal være klappet […]

Flere busser og sykler til Forus

Det viser en ny brukerundersøkelse som er gjennomført av Forussamarbeidet. Og tre av fire jobbreiser til Forus tar 30 minutter eller mindre.

– Undersøkelsen viser at kollektiv- og sykkelandelen er på vei opp, og det er svært gledelig, sier Stein Racin Grødem, som er administrerende direktør i Forus Næringspark og talsmann for Forussamarbeidet.

– Men det er fortsatt langt igjen til vi har tall vi kan være fornøyd med. Det er en klar sammenheng mellom flere kollektivreiser og at folk rapporterer om at reisetiden for de fleste er 30 minutter eller mindre. Fremdeles […]

Romsatellitt under planlegging på Forus

– Alle snakker om verdensrommet. Men la oss gjøre mer enn bare å prate, sier initiativtaker Henrik Jesman Sunde (til venstre) og fikk Sjur Eivind Usken i Creator på Forus med på laget.

Nå inviterer de to til felles lunsjmøte torsdag 17. mars kl. 1100 hos Creator Makerspace for å presentere sine ideer om å lage en nanosatellitt og å få sendt den ut i verdensrommet.

– En nanosatellitt er en liten en kilos satellitt som blir sendt ut i rommet sammen med andre satellitter, forklarer Sunde og Usken.

Fra subsea til verdensrommet

– Hovedmålet vårt er å sjekke ut om vi […]

Forsker på Forusomstilling

Senter for innovasjonsforskning ved Universitetet i Stavanger (UiS) og IRIS går nå i gang med å forske på omstillingsutfordringene i regionen, med særlig vekt på utviklingen på Forus.

Finne svar for fremtiden

Målet er å finne svar på hvordan regionen og Forus kan være en driver for innovasjon og omstilling. Leder for Senter for innovasjonsforskning, professor Ragnar Tveterås sier at forskningsprosjektet er muliggjort gjennom donasjoner fra både private og offentlige, med Forus Næringspark som den største bidragsyteren.

Hva er unikt for Forus

– Prosjektet vil gi oss mer kunnskap om hvilke […]