Dere tenker for likt!

5.05.2016
|

Det var utfordringen fra sjeføkonom i Eikagruppen Jan Ludvig Andreassen til et samlet Forusmøte 2016.

– Bankfolk gjør aldri feil aleine, de går i flokk, påpekte den erfarne bankmannen som var kommet til Forus for å snakke om overgangen til ”lavvekstæraen”.

Pilene peker nedover

Andreassen pekte på at pilene peker nedover mange steder i verden. De store bølgene viser at ting svinger, når boligprisene øker og øker er det kanskje bra at det stopper opp litt, hvor skal det ende?

Forklaringen

Han mener at den økonomiske utviklingen svekkes i forhold til veksten det vi har sett i et generasjonsperspektiv. Og forklaringene er flere:

  • eldrebølge og mangel på demografiske impulser
  • teknologien gir fallende produksjonskostnader
  • globaliseringen gir nye markeder eller trusler om nye markeder
  • liberalisering av arbeidsmarkedet der fagforeninger får redusert makt
  • svake offentlige finanser
  • økt gjeldsgrad i husholdningene
  • skjevere inntektsfordeling
  • strengere finansregulering, mindre volatilitet
  • regionale forskjeller i Norge

 

Andreassen skisserer et scenario uten en krakk eller krise, men at 3 måneders Nibor-renten fra Norges Bank vil holde seg lav over lang tid. Og at folk kommer til å øke gjelden sin.

Tristesse

Han spår også langvarig tristesse i oljebransjen. – Dermed er fremtidskurven lav per i dag, der alt prises ut fra oljeprisen, aksjer, eiendom og obligasjoner. Vi er på vei mot negative renter i Norge, fordi dårlige tider gjør bankene dyrere. Grunnen er at ingen helt vet hvor tapene ligger. Dermed kan det ramme alle, tross at bankene er mer solide enn tidligere med strengere tilsyn og høyere kapitalkrav.

Vær likvide

Rådene er klare; – Sørg for likvitet. Ta kontakt med banken om du kommer i vansker. Lei bolig av hverandre. Besøk slektninger, dropp Dubai. Lær å være lykkelig med det enkle.

Fra flybridge til robåt

Ta ned livsstilen. Dropp restaurantbesøk og spis grandis. – Og gå tur på Jæren i vårlyset. Det er så vakkert.

Comments are closed.