- Finn Forusfordelen og Forussærpreget

Det mener Johan Wessman som er administrerende direktør ved Øresundinstituttet. Han fortalte om erfaringene fra den store dansk-svenske regionen på Forusmøtet 2015.

Grønn, urban byutvikling

– Det grønne, robusthet og byliv er viktige stikkord for fremtidsutvikling – globalt, i Københavnsregionen, i Silicon Valley og på Forus. Men tenk på hva som er deres egne styrker, hva har deres region? Utfordringen kommer fra Johan Wessman, adm. dir. Øresundinstituttet.

Å være litt navlebeskuende

Han lar seg imponere av oljeklyngen som har tøffe arbeidsvilkår offshore, der sikkerhet og drift er i førersetet. – Se mer på dere selv og finn ut hvilke deler av virksomheten deres som har vekstmuligheter. Gjør dere klare til å tenke globalt. Hva er det unike med Forus?

Finn fellesskapet og gjør det sammen

Wessman spør videre; hvem er de ansatte, hvilken kompetanse finnes, hva er forskningen, hvilke selskaper gjør seg gjeldende og hvorfor skal nye selskaper komme til Forus? Tenk utover den lokale kommunepolitikken. Tenk fellesskap, ikke at vår by eller kommune skal tjene mer enn de andre. Og sats på informasjon! Sørg for å gjøre organisasjonen kjent nasjonalt og internasjonalt, mål utviklingen og la andre få vite om det.

Skap en identitet som gir gjenkjennelse

– Og hva kaller dere dere selv? I Øresundregionen innså de raskt at verden ikke kjenner denne regionen. Derfor bestemte de seg for å kalle seg Greater Copenhagen, fordi dette var et navn som allerede var kjent internasjonalt.

God kommunikasjon

Kommunikasjon er veldig viktig. Det er 15 år siden Øresundbroen ble bygget, og nå er regionen blitt et felles bo- og arbeidsmarked. Infrastrukturen er avgjørende, folk kan enklere reise til flyplassen fra et mye større omland, tross at det er to land i regionen, med ulike lover og regler for innbyggerne. – Det kan hende dere skal ha jernbane mellom Stavanger og Bergen, sier Wessman.

Finn løsningen på regionale ubalanser

– Det er også politiske ubalanser i regionen, hvem er viktigst, Bergen – Stavanger og Stavanger – Sandnes. Dette krever en løsning. I Øresundregionen eller Greater Copenhagen er det økt fokus på samarbeid. Mens det er vanskelige forhandling om felles kommuneplaner for regionen, er det fremdrift i infrastrukturen med tog og tunnel mot Tyskland, avsluttet Wessman.

Comments are closed.