Forus med boliger og småhandel

29.04.2015
|

Den tanken lanserte fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa under Forusmøtet, der hun skisserte muligheter for fremtiden.
Hun tenker seg en viss bymessig utvikling på Forus, og foreslo et bydelssenter på Forus, selv om hun mener at området ikke skal overta for sentrum i Stavanger og Sandnes.

– Veksten på Forus fortsetter og skal være i samsvar med overordnede planrammer som er satt. Jeg ønsker meg både raskere prosesser og raskere kollektivutvikling. Det gir større muligheter for bosetning og flere arbeidsplasser, sa Meltveit Kleppa før debatten ble sparket i gang.

Busser hele døgnet på Forus?

Hun viste også til at tallet på 18-åringer som tar lappen går ned, men at de ikke reiser mindre enn før. – Hvis vi ønsker at ungdom skal bo og jobbe her på Forus må vi tenke kollektivtilbud store deler i døgnet, utfordret fylkesmannen. Hun ønsker at trafikkveksten skal skje på kollektiv, sykkel og gange, slik at bilbruken blir redusert.

Grenseløs inspirasjon fra Greater Copenhagen

Debatten var preget av at arbeidet med en ny felles kommunedelplan akkurat har startet, og selvsagt inspirert av tankene om en region uten grenser, slik de har klart i Øresundregionen eller Greater Copenhagen som de kaller det.

Nye spennende muligheter

Styreleder i Forus Næringspark John Peter Hernes mener at vår region har mye å lære av Greater Copenhagen. – De ser ikke på grensene, og det kan vi lære av. Vi må også bli mye flinkere til å markedsføre vår egen region ift andre bransjer. Nå har vi en sterk ressurs i form av topp kompetanse som blir ledig fra olje- og energibransjen som vi kan benytte. I Houston gjorde de det ved å bygge opp en medisinsk industri når oljebransjen er i endring. Det er slike muligheter vi må se nærmere på, sa Hernes.

Forus og verdiskapningen må bli kjent på Stortinget

Meltveit Kleppa tror det er mye å gjøre mot sentrale myndigheter. – Å gjøre den viktige nasjonale næringsklyngen på Forus enda mer kjent er et godt råd. Jeg hadde med meg Stortingets kommunale forvaltningskomité til Forus. Da oppdaget jeg at vi trenger å markedsføre oss internasjonalt, men samtidig er det et stort potensiale for mye mer kunnskap ikke lenger borte enn på Stortinget. Da er det viktig å løfte i fellesskap. Også utover de tre kommunene, Rogaland og resten av Norge bør nok sette seg mer inn i hva som skjer på Forus, sa Kleppa.

Vi må være åpne for muligheter

Solaordfører Ole Ueland ba om god takhøyde i arbeidet med å utvikle Forus. – Jeg ønsker en god dialog når folk tenker en ny tanke, vi må være åpne for muligheter. Forus Næringspark har gjort et godt visjonsarbeid, andre arkitektmiljøer har andre tanker. Det kan hende vi kommer på noe som vi ikke har tenkt på før, så det blir spennende, sa Ueland om utviklingen av

Forus og planarbeidet som nå er i gang.

Varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli etterlyste et sammenhengende kollektivtilbud mellom Forus, Sola, Risavika. Hernes påpekte at regionen er utbygd for bil. – Nå må vi må legge opp Forus til å ikke være avhengig av bil for å komme oss frem og få til en god overgang mens vi gjør det.

Effektivt Forus for hverdagsbehov

Ueland vil at utviklingen skal skje i forhold til folks hverdagsbehov. – Vi må ta utgangspunkt i hvilken hverdag vi ønsker. Kort vei til jobb, trening, å handle på veien hjem, gå til frisøren eller slike ting, og det er en utfordring i dag, hvor vi skaper en rekke transportbehov. Men vi trenger et Forus der vi kan leve fra morgen til kveld på en effektiv måte.

Forus må åpne seg opp

Hernes vil at Forus skal åpne seg mer opp og få mer nærhandel og folk ut på restaurant. – Alle bedriftene lukker seg inn med hver sin kantine. I Sverige har de lunsjkuponger der folk kan gå ut. Vi tenger at folk treffes ute mellom bedriftene. Borgli ønsker seg ikke en ny by med boliger inne i selve næringsområdet. – Vi skal ha Stavanger og Sandnes sentrum med sine kvaliteter. Men det er fantastisk å gå over gaten på Forus og kjøpe sushi på Tvedtsenteret. Jeg tror det er lettere å bo opp mot og rundt Forus, kanskje det kan komme boliger på Stokka?

Ja til bolig og småhandel

Fylkesmann Meltveit Kleppa mener at det skal være både boliger og arbeidsplasser på Forus. Da må det også være muligheter for småhandel av ulikt slag. Kjøpesenterstopp er noe annet enn handel i området der folk bor.

Johan Wessman, adm. dir. Øresundinstituttet fulgte nøye med på debatten og rundet av:

– Mitt viktigste råd er å løfte blikket. Aksepter reglene som finnes. Et selskap flytter hit om det er attraktivt. Om Ikea kommer eller ikke er av mindre betydning. På Sola flyplass finnes ingen info om hvordan man tar bussen hit til Forus. Vi trenger moderne kollektivtransport til et så stort område. Lag en to-do liste. Gjør livet lettere for alle, utfordret han.

Ikke lag et Forus for 50-åringer

– Sjekk servicetilbud, sjekk globale trender, ungdom stiller andre krav. Lag et ungdomsråd og sjekk hva de krever slik at dere bygger ut Forus for kreative 20-åringer. Pass på at dere ikke bygger Forus for 50-åringer.

Comments are closed.