God arkitektur kan få folk til å sykle!

14.10.2014
|

Nasjonal sykkelkonferanse som pågår nå har flere foredrag om hvordan arkitektur kan få folk opp på sykkelen. Representanter fra Forusvisjonen er på plass.

Det var Maja Cimmerbeck som er arkitekt i Miljøseksjonen i Statens Vegvesen Vegdirektoratet, som snakket om hvordan Vegvesenet kan bruke arkitektur for å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle. Kan utforming i seg selv være et av elementene som gjøre det enklere å planlegge, bygge og drifte sykkelanlegg?

Forusvisjonen og Bysykkelen deltok på sykkelkonferansen sammen med danske GoBike som står bak de smarte bysyklene som nå er i bruk på Forus.

Sykkelkonferansen har også andre foredrag som viser sammenhengen mellom sykling og god byarkitektur. Mange fagfolk og entusiaster er samlet på sykkelkonferansen for å dele sine erfaringer, både for byutvikling og sykkel.

– Vi fikk markert oss på som sykkelby nå som vi er i starten med de smarte bysyklene på Forus, og det er inspirerende å høre om hvordan vi kan utvikle Forus og områdene rundt til å bli mer sykkelvennlige, sier prosjektleder i Forus Næringspark, Bjarte Dybvik.

Konferansen har også foredragsholdere som viser hvordan byplanlegging kan føre til at flere sykler, i form av gode uterom og innbydende og effektive sykkelruter og smarte parkeringsløsninger.

– Vi vet fra vårt område i Stavanger, Sola og Sandnes at sykkel kan være den raskeste og mest effektive transportmåten. Her på konferansen har vi lært mye og hentet inspirasjon til det videre arbeidet, sier Bjarte Dybvik.

Du kan lese mer om det som skjer på nasjonal sykkelkonferanse 2014 her.

Comments are closed.