Meld inn hva du mener om Forus

Nå har næringslivet muligheten til å gi beskjed om hvordan de ønsker at Forus skal utvikle seg.

For arbeidet med den såkalte Forusplanen, Interkommunal kommunedelplan: IKDP Forus, åpner nå for innspill fra alle næringsdrivende på Forus, i et eget møte den 3. mai. Invitasjonen kom fra prosjektleder for Forusplanen Marit Slettemark Storli under Forusmøtet.

Forus 2040

– Dette handler om Forus 2040. De tre eierkommunene Sandnes, Sola og Stavanger har vedtatt å lage et felles planprogram og innhold for prosessen. Forus er en driftkraft for fremtidens næringsliv i regionen og landet, sier Storli.

Ønsker innspill

Hun vil ha innspill på i hvilken retning skal Forus utvikles. Byplanleggerne undersøker og legge føringer, og spør hva trenger næringslivet i regionen av Forus? Når innspillene er kommet blir det etter sommerferien blir det politikernes oppgave å se på dette.

Ergrer og gleder seg

– Vi åpner også for høring og åpent møte for å velge utviklingsretning, der vi deler informasjon og ber om innspill. Etterpå går vi i gang med jobben å lage planforslaget.

Tre hovedretninger

De som erger seg eller gleder seg over det som er på Forus har nå en anledning til å melde inn. Storli jobber med tre hovedtrekk: Næringsbyen, Næringsparken, Forusbyen

1. Næringsbyen: Boliger kan komme på Forus øst, men på Forus vest vil vi fortette med mer næring langs bussveien. ER det dette vi ønsker på Forus?

2. Næringsparken: Den urbane utviklingen blir begrenset til et par holdeplasser på Forus øst og vest. Boliger blir på Forus øst. Forus vest får rom for kun næring og ikke boliger. Et alternativ åpner også for flere grøntdrag gjennom Forus.

3. Forusbyen: Minner mest om Forusvisjonen der vi åpner for fortetting langs kollektivaksene, med bolig, næring og utvikling. En bymessig utvikling.

Politikere åpne for utvikling

Tre politikere var tilstede på Forusmøtet, og Anne Lin Tangen, (AP), fra Sandnes vil jobbe for å fortsette suksesshistorien Forus. Hun ønsker å løse de trafikale utfordringene, men tror ikke kommunesammenslåing vil løse dette.

Ønsker en funksjonell kommune

Ordførerne i Sola og Stavanger var uenige, og mener at ting tar for lang tid. Både Ole Ueland (H) og Christine Sagen Helgø (H) mener at planarbeidet for Forus ville vært gjort mye bedre som en kommune, og ikke at tre kommunestyrer skal klare å bli enige slik det er nå.

– Forus sin suksessfaktor avhenger av at tre kommuner blir enige, sier Sagen Helgø. Hun vil jobbe for at folk får det de ønsker, nemlig en funksjonell kommune.

Når de er for små i København

– Vi er allerede en kommune. Vi har et felles bo og arbeidsmarked her i regionen, og det er interessant når Greater Copenhagen mener at de er for små, sier hun. Prinsippdokumentet for kommunesammenslåing må være fristende for Sandnes med Gandsfjord bru og at hovedsetet blir der med rådhus.

Utfordrer næringslivet

Solaordfører Ueland åpner for handel og service på Forus i tillegg til arbeidsplasser. – Folk må få til et effektiv liv med smarte løsninger. Han utfordret Forusmøtet til å engasjere deg i kommunesammenslåingsdebatten.

– Hver enkelt næringslivleder må på banen. Kom dere utpå og meld inn hva dere mener. Stå på stand, del ut løpesedler. Når 90 prosent av næringslivet sier i undersøkelser at de vil ha sammenslåing, da må dere ut og si hva dere mener, var den klare utfordringen fra Ueland.

Comments are closed.