Prisbelønt: Brønnteknologi fra Forus gir økt lønnsomhet

25.03.2015
|

Det er Houston-messen Offshore Technology Conference, OTC som nå følger i fotsporene til ONS og gir Forusselskapet Fishbones AS en pris som deles ut i mai.

– Det er hyggelig å få beskjed i god tid før prisutdelingen, så kan vi forberede oss litt, sier Eirik Renli, daglig leder i Fishbones AS på Forus. Han regner med ekstra oppmerksomhet og ståhei rundt prisen og det planlegger han og kollegene selvsagt å utnytte når de er på plass i Texas, med egen stand på OTC i begynnelsen av mai.

Viktig teknologipris

Prisen Fishbones er tildelt kalles ”Spotlight on New Technology Small Business Award OTC 2015”. Det er produktet ”Dreamliner Multilateral Stimulation Technology” (MST) som er grunnlaget for pristildelingen.

Fiskebein i brønnen

Og hva er egentlig MST? – Se for deg et stort fiskebein, og tenk at ryggraden blir sendt ned i en oljebrønn. Fiskebeina som går på tvers kan kjøres inn i brønnveggene for å stimulere til økt utvinning og dermed økt produksjon. Med teknologien kan vi samtidig bore opp til 200-300 lateraler 12 meter ut fra brønnen og inn i reservoaret, forklarer Renli.

Øker produksjonen

– Slik lager vi små kanaler ut til siden, og brønnen får en slags fiskebeinformasjon. I de små kanalene vil oljen sildre ut av bergformasjonen, og dermed får brønnen økt produksjon som ellers ikke ville vært tilgjengelig. Teknologien blir stående i brønnen under produksjonen, opplyser Renli.

Stimuleringsteknologi

Fishbones leverer altså kompletterings- og stimuleringsteknologi som settes inn i brønner etter boring og før produksjon, for å få oljebrønnen til å produsere mer. Teknologien passer godt i brønner som krever stimulering, dvs. typisk tette formasjoner. Valhall, Ekofisk og Smørbukk Sør er gode eksempler på felt med brønner der Fishbones’ teknologi vil være bra, mens Johan Sverdrup enkelt produseres uten stimulering.

Globalt marked

Det er over 10 år siden gründer Rune Freyer fikk ideen til Fishbones, og de siste tre årene har selskapet med 14 ansatte og hovedkontor på Forus satset aktivt på salg globalt. Det innebærer utstrakt møtevirksomhet for å forklare oljeselskaper at de vil tjene på å benytte ”fiskebein” i brønnene sine.

Pilotprosjekt i Texas

– Vi er med på et 3-brønns pilotprosjekt i Texas sammen Joint Chalk Resource Group, ni operatører på norsk og dansk sokkel i den sørlige Nordsjøen, den første installasjonen ble med suksess ferdigstilt i fjor. Nå håper vi at sjansen byr seg for teknologien på BPs Valhall-felt sør på norsk sokkel, der vi kan bidra til å stimulere til økt utvinning, sier Renli.

Skreddersøm

Fishbones selger både komponenter og skreddersyr teknologien sin, slik at den kan tilpasses alt fra grunne land-brønner til brønner som er flere kilometer lange. ”fiskebeina” kobles i rekke for å oppnå maksimal drenering av hver brønn. – Fishbones teknologi gir både lavere kostnader og smartere ressursforbruk. Vi gjør dette effektivt, billig og miljøvennlig, påpeker Renli.

Konkurransekraft internasjonalt

Han syns det er både viktig og spennende å tenke globalt i en tid der det norske markedet er tregt. – Det er viktig å se ut i verden, det er et stort marked utenfor Norge. Det viser seg at norske teknologibedrifter kan være konkurransedyktige både på pris, kvalitet og kompetanse. Fishbones er et godt eksempel på leverandørindustri som erobrer verden.

Comments are closed.