Rimeligere jobbreise for alle på SUS med HJEM-JOBB-HJEM

Alle ansatte på Stavanger Universitetssjukehus (SUS) får nå tilbud om rimelig og smart jobbreise gjennom konseptet HJEM-JOBB-HJEM. Det betyr at hver enkelt, bosatt i Rogaland kan reise så mye de vil med tog, buss og el-bysykkelen for 500 kroner måneden.

Billige kollektivreiser

– Hjem-jobb-hjem er en fantastisk avtale. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra fornøyde medarbeidere på SUS, og håper mange også vil benytte seg av elsyklene, sier servicesjef ved SUS, Jan-Åge Moen.

Last ned appen

Ønsker du tilbudet, må du registrere deg på Kolumbus. Du vil da etter et par dager motta en sms fra Kolumbus og er klar for å kjøpe billetten. Den kjøper du via appen Kolumbus billett. Under kampanjebilletter finner du HjemJobbHjem billetten og kjøper den. Så er det bare å reise kollektivt med buss, tog og el-bysykkelen.

Smarte elbysykler på SUS

nye ladestasjoner for el-sykkel– Med god dugnadshjelp av entreprenøren TS’en er ladestasjonene til de smarte el-bysyklene er klare på SUS-området. Du finner dem ved hovedinngangen, inngang 5 og 6, og ved hovedinngangen på psykiatrisk avdeling. Det er også 30 ladesteder i Stavanger og på Forus. Les mer om systemet og billetten på hjemjobbhjem.no og om syklene på bysykkelen.no

Kjør litt mindre bil

– Konseptet er utviklet som en bedriftsavtale, og billetten gjelder i hele Rogaland. Vi sier ikke at folk skal slutte å kjøre bil, vi sier at nå blir det billigere og enklere å reise kollektivt, sier Randi Markvardsen i hjem-jobb-hjem. – Hvis du reiser kollektivt én dag i uken, halveres køene på vei til jobb. Det gir kortere reisetid for alle, sier hun. (Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger)

Stor interesse for HJH

Det er stor interesse fra næringslivet som vil tilby denne HJH-billetten til sine ansatte. Nå gir også offentlige institusjoner som SUS muligheten til sine ansatte.

Godt for miljø og helse

Målet til hjem-jobb-hjem (HJH) er å gjøre det lettere enn noen gang for ansatte å reise kollektivt til og fra jobb. For de som velger løsningen er konsekvensen reduserte reisekostnader, bedre miljø og bedre helse. – Forskning viser at de som reiser kollektivt beveger seg opp til 4 ganger mer enn de som kjører, opplyser Markvardsen.

Motivasjon for kollektiv

– Regjeringens klare beskjed er at veksten i persontrafikk i storbyområdene skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange, sier Markvardsen og Moen. De ser begge HJH som en super mulighet og motivasjon for å la bilen stå, i alle fall et par dager i uken.

Spleiselag

nye ladestasjoner for el-sykkelEt bredt spleiselag står nå på for å øke andelen kollektivreisende her i regionen, initiert av Kolumbus og Forus Næringspark som har tatt initiativet til Hjemjobbhjem. Nå er i tillegg også Statens Vegvesen, Rogaland Fylkeskommune, Stavanger, Sola Sandnes og Randaberg kommune med på laget.

Fv på bildet: Alf Rydell, TS, Rolf Landgraff, gartner på SUS og Randi Markvardsen, prosjektleder i Hjem-Jobb-Hjem. Her får de på plass ladestasjonene for de smarte elbysyklene på sykehusområdet. (Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger.)

Comments are closed.