16 etasjer høyt bygg vant Statoilkonkurransen

Det nye hovedkontoret for Statoil på Forus har kvaliteter for både miljø, bærekraft og høy utnyttelse. I tillegg leverer bygget en urban fortetting langs kollektivaksen mot Vassbotn.

Dermed kan vi slå fast at Statoil aktivt har brukt premissene i Forusvisjonen når de har valgt sitt fremtidige hovedkontor.

Bygget ”E=mc2”er tegnet av det svenske arkitektkontoret Wingårdhs. – Vinnerforslaget har de beste løsningene for tomteutnyttelse, best økonomi og de beste arkitektoniske funksjonelle løsningene, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for produksjon og utvikling i Norge og plassjef i Stavanger til Statoil.com

140407-Statoil-nybygg-statoil_stavanger-02-s1

Bygget har en elliptisk planform som skråner fra 16. etasje mot nord til 1. etasje mot sør, og gir bygget et unikt preg. På grunn av en svært arealeffektiv bygningsform og kontorløsning blir bruttoarealet langt lavere enn de andre prosjektutkastene i arkitektkonkurransen.

Det er også lagt til grunn flere byggetrinn, slik til sammen to andre bygg med samme form men med ulik størrelse kan oppføres.

– Byggestart er ikke vedtatt, nå arbeides det med vurderinger om parkering og reguleringsspørsmål, før vi går videre, sier Hans Birger Thomseth, prosjektleder i Statoil.

Les mer på Statoils hjemmeside om prosjektet.

Comments are closed.