Tenk som en region

6.05.2016
|

Næringslivet konkurrerer i Tour de France, mens kommunen kjører ballongsykkel. Det sa Per Thye Rasmussen, chefkonsulent i Dansk Erhverv på Forusmøtet.

Danmark har 98 kommuner. Norge har 428. Men ellers er befolkningen ganske lik. Forusmøtet hadde invitert Thye Rasmussen til å snakke om danskenes erfaring med kommunereformen. De reduserte gjennom to reformer antallet kommuner fra 275 i 1974 til 98 i 2007.

Politikerne henger ikke med

Thye Rasmussen viser at også Danmark preges av store trender, de befolkningen trekker mot sentrale områder. – Politikerne har ikke oppfattet dette når de bevilger penger og utarmer de tett befolkede områdene. Det offentlige holder hånden opp mot en kjempe tsunami, men det går ikke an å stanse utviklingen. Næringslivet utvikler seg videre uavhengig av at politikerne henger etter, sa han.

En lov – ulik tolkning

– Det vi ser er at et lovgrunnlag gir grunnlag for 98 ulike tolkninger (i hver kommune). Næringslivet ønsker kommuner og regioner som er næringsvennlige, sier Thye Rasmussen, og pekte på at det over 10 ulike nivåer på organisasjoner, administrative lag og hvem som mener noe og har innflytelse på næringslivet fra gressroten og opp til regjeringsnivå. Det gjør det komplisert å få til noe.

Infrastruktur

I Danmark kommer veksten langs tre store transportkorridorer. Et transportselskap nord på Jylland ønsker seg ikke motorveier i nærmiljøet men rundt København der det alltid er trafikkaos.

Det er i byene det skjer

– Utviklingen skjer i byene. Folk vil møtes og strømmer til interaksjonen, tross køer og trafikkproblemer. 67 prosent av EUs BNP skapes i byområdene, men Skandinavia henger ikke med.

Tenk som en region

– Vi må tenke på oss selv som en region, business regions. Vi skal ikke konkurrere med nabokommunen eller naboregionen. Vi skal konkurrere med resten av verden. Vi har ”the 8 million region city” i triangleret Oslo-København-Stockholm. Og vi skal jobbe i klynger. Finne samarbeid på tvers og det ligger masse muligheter uten offentlig innblanding, avsluttet Per Thye Rasmussen.

Comments are closed.