ForusvisjonenHvordan ønsker vi oss Forus for fremtiden? Hvilke behov har Forus de neste 20 til 50 årene? Forusvisjonen er en grundig kartlegging og analyse av Forus som begynte høsten 2012.

Vi har kartlagt delområder, helhetsplaner, har tett dialog med de som holder til på Forus og laget en visjonær plan for hvordan Forus kan utvikles med de kvaliteter som tar hele mennesket på alvor.

Vi har undersøkt gater og kvartaler, områder og bygninger. Forusvisjonen gir noen svar på hvordan vi skal sikre at Forus også blir det stedet hvor verdiene skapes, også i fremtiden.

På grunn av høy byggeaktivitet, stort press på veier og infrastruktur er det klart behov for en samlet plan for Forus. Spesielt gjelder dette fremkommeligheten internt på Forus. På litt lengre sikt må vi bli mer attraktive og skape grobunn for et kunnskapsbasert næringsliv.

Forusvisjonen skisserer tette forbindelser med både Universitetet i Stavanger, Stavanger Lufthavn Sola og Risavika havn.

Forusvisjonen er en visjon og en intensjon. Med Forusvisjonen peker vi fremover inn i fremtiden, vi gir retning og åpner for dialog og diskusjon!

Forusvisjonen bygger på fire pilarer:

Last ned visjonsdokumentene her:


.