Forus Kanal

Dette området ligger sentralt på Forus på begge sider av E39. Området er knyttet sammen av kollektivbroen som krysser motorveien og omfatter Statoils bygg på begge sider og strekker seg til ”gullrekken” i vestkanten av Forus.

Forus Kanal vil huse det nye bærekraftige Statoilbygget som er under prosjektering og det nye høyhuset som utvikleren Arthur Buchardt planlegger. Der kan det komme både hotell, boliger og næring.

Forus Kanal ligger svært sentralt til, og med Forusallmenningen som viktigste hovedakse øst-vest er dette et viktig transformasjonsområde.

Last ned visjonsdokument for Forus kanal (PDF, 7,9 MB)

Kart over Forus

Kart over Forus kanal


10-minuttersbyen

Forus Kanal
Forusallmenningen blir den viktigste transportåren gjennom området Forus Kanal. I transformasjonen av Forus vil denne hovedgaten tiltrekke seg aktiviteter som gjør at du kan bo og jobbe slik at du har det du trenger i en transportradius på 10 minutter. Erfaringer fra andre steder viser at slike hovedårer fører til interessante, attraktive og viktige tilbud. Det kan være service, handel og andre goder som gir attraktivitet og livskvalitet.

Robustheten

Forus Kanal
Med Statoils planer for nytt hovedkontor, der et smart, grønt og fremtidsrettet bygg ligger til prosjektering, kan vi forvente at kunnskapsnæringene blir sentrale i området. Allerede er en rekke selskaper på plass i området mellom E39 og ”gullrekken”, der nyskaping, kreativitet og innovasjon står sentralt. En videre satsing på transformasjon og fremtidssatsing vil gjøre Forus Kanal til et område der kunnskapsnæringene har gode vilkår.

Det grønne Forus

Forus Kanal
Kollektivbroen over E39 er en kraftig kanal for det grønne Forus. Forusallmenningen er en viktig kollektivtrasé som gjør det bærekraftig og effektivt å komme seg frem, og den vil rammes inn av trær og små grønne lunger. I ytterkantene av Forus Kanal mot sør og vest er det store grønne områder. De store næringsbyggene som er under planlegging vil levere på fremtidens miljøløsninger, og inspirere til videre bærekraftig utvikling.
Et annet mål kan være å la kanalen flyte åpent, slik at denne vannveien skaper et godt miljø i området.

Byliv

Forus Kanal
Når Forusallmenningen der folk som går, sykler og reiser kollektivt har prioritet, forventer vi at transformasjonen tar form av en spennende bygate. Det kan bety at urbant liv med butikker, cafeer og servicetilbud vokser frem. Målet må være bykvaliteter og folkeliv som gjør det attraktivt å ferdes i området. Kanskje kan det også bli et levende område hele døgnet? Særlig om det kommer bygg med kombinasjonen av bolig og næring?