Det grønne ForusForusvisjonen viser frem mulighetene for et grønnere Forus. Det innebærer at det skapes områder for rekreasjon, parker, små grønne lunger i samspill med folk og bygninger.

Et grønt Forus betyr også at bærekraftige løsninger for energi til bygg og effektiv transport er det som gjelder.

En solid grønn struktur skaper bedre mikroklima, biologisk mangfold og økt trivsel hos de som jobber eller bor på Forus.