BylivUrbanitet er et annet ord for byliv. Og bylivet styres av menneskelig aktivitet på et avgrenset område. Bylivet eller det urbane gir rammer for et offentlig byliv, og er viktig når Forusvisjonen peker frem mot en transformering av Forus fra industri til kunnskap og forskning.

Et urbant byliv er en kombinasjon av tilgjengelighet, mobilitet, tetthet, tid og fleksibilitet. Urbaniteten gir gradvise overganger mellom privatsfæren og offentlighetssfæren.

Konkret betyr dette at man kan bo, jobbe og leve sosialt på deler av samme område, og i tillegg ta buss eller bane innen kort avstand.