RobusthetEn femtedel av samlet norsk verdiskapning skjer på Forus. Det gir området et enormt potensiale i kraft av de økonomiske ressursene i området. Fremtidens næringer på Forus er vitenskap, kunnskap og innovasjon, med stor fleksibilitet og tilpasningsdyktighet.

Frem til 2020 vil energinæringene være i vekst fordi flere felt er under utvikling. Samtidig ser vi et skifte bort fra tradisjonell industri og mot andre næringer innen utvikling, administrasjon og styring. Dette gjør det nødvendig med innovasjon og kunnskapsutvikling for å sikre arbeidsplasser og konkurransekraft for de neste generasjonene.

Ekspertisen, kunnskapen og innovasjonsevnen er allerede på Forus, der det daglig leveres smartere løsninger enn bare for noen år tilbake. Denne kraften må vi nå bruke til omstilling fra tung industri til en kunnskaps- og forskningsbasert økonomi.

Forusvisjonen viser vei mot transformasjon fra næringspark til fremtidens kunnskapsby.