Presse

Kontakt

Hvis du vil snakke med oss om Forusvisjonen, kontakt:

Stein Racin Grødem, administrerende direktør
Mobil: (+47) 92 43 62 28
Epost: srg@forus.no

Bjarte Dybvik, prosjektleder transformasjon
Mobil: (+47) 91 51 16 31
Epost: bjarte.dybvik@forus.no