Forus Vest

Forus Vest strekker seg fra Tvedtsenteret og vestover til Åsen og Røyneberg og fra Solasplitten i nord og til golfbanen i sør. Hovedområdet ligger i Sola kommune. Forus Vest har et stort potensiale for åpne kanaler, grønne lunger og flott arkitektur. Allerede er det spennende bygg med fremtidsrettede miljøløsninger i området.

Mulighetene for å skape aktive byrom og å løfte opp kollektivløsningene er sentrale i transformasjonen. Forus’ høyeste hus viser vei med sine 8 etasjer og storslått utsikt. Det grønne Forus er her. Et viktig mål er å styrke kommunikasjonen mot UiS og Stavanger lufthavn Sola, slik at nærheten er til gjensidig nytte.

Last ned visjonsdokument for Forus Vest (PDF, 12,2 MB)


Kart over Forus

Kart over Fjordsiden10-minuttersbyen

Forus Vest
10-minuttersbyen Forus Vest er der allerede med noen få boliger og en rekke tilbud innen kafeer, trening, handel og restauranter. Med flere boliger i randsonen, økt tjenestetilbud og fremkommelighet blir Forus Vest et unikt sted med flyplass, strender og bysentra kun en ti minutters reise unna, de lokale kvalitetene er å finne rundt deg til fots.

Robustheten

Forus Vest
Robustheten på Forus Vest er tydelig fordi tunge kunnskapsmiljøer vokser frem her, samtidig som de skaper nye arbeidsplasser. Transformasjonen må sikre at området blir så attraktivt at de som skal levere kunnskap, innsikt og innovasjon til selskaper på Forus vil bosette seg her. Robustheten sikres med fremtidsrettede og bærekraftige transportsystemer og infrastruktur som legger til rette for kreativitet, innovasjon og det gode liv.

Det grønne Forus

Forus Vest
Forus Vest har allerede ”Central Park” på plass i form av golfbanen og fine turområder. Nybyggene har høy miljøklassifisering og flere kommer. Forus Vest er stedet hvor kanalene åpnes opp og gir spesielt gode kvaliteter. Området får flere boliger og kraftig forbedret kollektivtilbud, blant annet en tverrgående direkterute til flyplassen.

Byliv

Forus Vest
Byliv på Forus Vest er allerede oppe i god fart. Store selskaper slår seg til her i friske arkitektoniske bygg og videre utvikling skal forsterke kunnskapsmiljøene som er unike for energiklyngen i dette området. Kan p-plasser brukes til skating, basketball eller drive-inn kino etter arbeidstid?