Forus Stasjon
– et fremtidig kollektivknutepunkt?

Forusvisjonen ser 20-50 år inn i fremtiden og skisserer at Forus Stasjon igjen blir et stopp på Jærbanen. Stasjonsområdet kan transformeres og være utgangspunktet for hovedaksen Forusalmenningen over Forus mot Sola.

Forus stasjon kan bli et viktig kollektivknutepunkt, og har også muligheter for både arbeidsplasser, boliger og servicetilbud. Det er et stort transformasjonspotensiale ved Forus stasjon, som gir mange og spennende fremtidsmuligheter.

Forus stasjon som et knutepunkt vil være enkelt å nå med tog, men også til fots, på sykkel eller buss i tillegg.

Railconsult har utarbeidet en mulighetsskisse for Forus Stasjon, og den kan du laste ned her: Last ned mulighetsskisse for Forus Stasjon (PDF, 5,7 MB)

Kart over Forus

Kart over Forus Stasjon


10-minuttersbyen

Forus Stasjon
Blir transformasjonen rundt Forus Stasjon vil du kunne leve livet ditt her ved sjøen, både bo og jobbe kan bli mulig. Du kan komme deg til både Sandnes og Stavanger med en kort togtur, og følger du Forusallmenningen vestover kan du raskt nå det sentrale Forus og flyplassen. Forus Stasjon kan i fremtiden bli et viktig knutepunkt med mange tilbud.

Robustheten

Forus Stasjon
Området ved og rundt Forus Stasjon er modent og klart for transformasjon. Selskaper som vil etablere seg i området ved at folk vil kunne leve og reise urbant. En rekke arbeidsplasser vil være svært tilgjengelig, ja innen få hundre meter fra togstoppet. Det gjør området attraktivt for kunnskapsnæringer og vil kanskje gjøre stedet til en spennende fremtidig smeltedigel av næring og tilbud som gir livskvalitet.

Det grønne Forus

Forus Stasjon
I fremtiden vil de som holder til ved Forus Stasjon kunne leve helt uten egen bil, fordi området vil ha et unikt kollektivtilbud, både med tog, sykkel og buss. Langs sjøen vil det være fine strender og turmuligheter i naturen, kanskje en marina, og boligene vil planlegges slik at de utnytter forholdene maks. Det vil være korte avstander til de fleste tilbud fra Forus Stasjon.

Byliv

Forus Stasjon
Å tenke byliv og urbanitet ved Forus Stasjon er spennende, og allerede kan vi se konturene av stasjonen som et knutepunkt i flere retning og med en rekke muligheter. Moderne planleggere ser nå på hvilke tilbud en stasjon virkelig skal ha, og det er visjoner langt forbi en aviskiosk vi er vant til å finne på slike steder. Drøm selv om hva du kunne tenke deg av tilbud mens du venter på et tog eller skal skifte bane på en stasjon.