Forus Øst

Forus Øst strekker seg fra Travbanen til Gandsfjorden, fra Gausel til Lura, og er de store mulighetenes område på Forus. Hovedområdet ligger i Stavanger kommune og er over 1000 mål stort.

Forus Øst er stedet som er mest modent for transformasjon og utvikling for de neste 40 årene. Her kan transformasjonen komme raskt i gang. Transformasjonen gir nye boliger i sjønære omgivelser, nye arbeidsplasser og grønne lunger, urbane møtepunkter og infrastrukturen med Jærbanen er allerede på plass, vi må bygge videre på dette.

Last ned visjonsdokument for Fjordsiden (PDF, 10,6 MB)


Kart over Forus

Kart over Fjordsiden10-minuttersbyen

Forus Øst
Forus Øst – en urban landsby, boliger og kortreiste arbeidsplasser. På Forus Øst betyr dette flere boliger, skoler, barnehager og tilbud som gir livskvalitet. Bylivet kan leves fullt og helt i en radius på 10 minutter.Kollektivtilbudet blir sterkt forbedret.

Robustheten

Forus Øst
Forus Øst må bli så attraktiv at de som skal levere kunnskap, innsikt og innovasjon til selskaper på Forus vil bosette seg her. Vi må spørre oss selv hvilke boområder som blir attraktive i fremtiden, hvordan vil våre barn bo hvis de får velge. Byliv på Forus Øst sikres med fremtidsrettede boligkvartaler, bærekraftige transportsystemer og infrastruktur som legger til rette for kreativitet, innovasjon og det gode liv.

Det grønne Forus

Forus Øst
Forus Øst skal få en rekke sjønære boliger, et fint nettverk av sykkelveier og joggeruter, parkområder for rekreasjon og møtesteder i det grønne. ransporten må bli bærekraftig, Forus gamle stasjon må gjenåpnes. Det skal bli enkelt å bevege seg til fots og på sykkel utover hele Forus til de store arbeidsplassene. Åpne opp for tilgang til Sjøsiden.

Byliv

Forus Øst
Byliv på Forus Øst betyr dette transformasjon av gammel industri og produksjonsområder til opp mot 200 prosent fortetting. Bolig og næring i tett samspill vil gjøre Forus til et 24/7-område. Vi må skape en fremtid med offentlig bymessig liv. Forus blir et kunnskapssentrum og visjonen må finne svaret på hva kunnskapsbefolkningen ønsker.