Forus Sør

Forus Sør er området fra Ikea i nord til Kvadrat i sør, og omfatter begge sider av hovedaksen RV 44 og bort mot E39. I dette området ligger store institusjoner og viktige bygg, men Forus Sør inneholder også en del uunyttet potensial og muligheter.

Transformasjonen vil for det meste skje langs FV 44 som vil få en mye mer bymessig form når kollektivfeltet er på plass og viktig næringsutvikling følger med. Her blir det en spennende transformasjon med boliger og næringsområder som fortetter området i årene som kommer.

Last ned visjonsdokument for Forus Sør (PDF, 12,2 MB)


Kart over Forus

Kart over Fjordsiden10-minuttersbyen

Forus Sør
10-minuttersbyen Forus Sør skal fortettes med bygg som huser både bolig og næring langs FV 44. Se for deg et urbant bykvartal med fortauskafeer, gallerier, boliger og og små butikker. Arbeidsplasser, boliger, kontorer vi komme på begge sider av FV 44. Du får fin utsikt fra terrassen og har alle tilbud innen gangavstand.

Robustheten

Forus Sør
Robusthet på Forus Sør forsterkes av transformasjonen. De nye boligkvartalene, næringslivet og tilbudene gjør området attraktivt å slå seg ned i. Bærekraftige bo- og transportløs- ninger, innovasjon og nye tanker skal forme fremtiden i Forus Sør, til å bli kanskje det mest sentrale og viktige boområdet på Forus og i regionen, med det beste kollektivtilbudet og nærhet til alt.

Det grønne Forus

Forus Sør
Det grønne Forus Sør forsterkes av kollektivfeltet langs FV44 som kommer de neste årene. Det vil gi betydelige tidsbesparelser og øker fremkommeligheten betraktelig. På tvers av området vil det utvikles grøntområder og små parker til glede for de som flytter til området. Fremkommeligheten for gående og syklende blir mye bedre, enten det er jobb eller ærender som er målet. Nye boliger vil ha bærekraftige kvaliteter. Fine turmuligheter i det grønne ”nettet” kommer. Med raske kollektivreiser til Sola, Stavanger og Sandnes blir dette et nytt sentralt sted hvor du kan reflektere over livet på kafeen på hjørnet.

Byliv

Forus Sør
Byliv i Forus Sør vil du oppleve ved at FV 44 blir ”rammet inn” av boligkvartaler og kontorer. I fremtiden ligner gaten mer på en boulevard i Paris enn en vindfull slette. Hoteller, treningssentre og ferdsel i den spesielle fortettingen rundt stoppestedene fører til at Forus Sør pulserer døgnet rundt. Her finner du også starten på jogge- og sykkelruter i mange lengder rundt på Forus.