Forus Golfbane
– et nytt ledd i regionen

Området S og T som du finner i Forusvisjonen er Sola golfbane og området ved Kanalsletta der du finner Petrolink, Kruse, Subsea7, Global Maritime og Bilfinger på en side.

På den andre siden er den såkalte Gullrekka. De selskapene som holder til her er Eni, Aibel og GdF Suez blant andre.

Forusvisjonen for Golfbanen skisserer flere ulike fremtidsscenarier, der området ligger svært sentralt i randsonen av selve Forushjertet, Sola sentrum og Stavanger Lufthavn Sola.

Last ned visjonsdokument for Forus Golfbane (PDF, 15,3 MB)

Kart over Forus

Kart over Forus Golfbane


10-minuttersbyen

Forus Golfbane
Et av visjonsmålene er å sikre bedre fremkommelighet i denne delen av Forus. Utfordringene som pekes på i visjonsarbeidet er sikre bedre forbindelser mellom Forus, flyplassen og Risavika, slik at næringsområdene henger bedre sammen, men også med bedre kollektivløsninger.

Robustheten

Forus Golfbane
Golfbanen og potensialet kan forsterke Sola. Mulighetene for fremtidsutvikling av viktige funksjoner i regionen pekes på med bedre forbindelse mot Sola fra Forus over golfbanen, og videre til Risavika. Det gir muligheter for at den smarte byen kan utvikle seg og bli mer attraktiv for fremtidens kompetansesamfunn.

Det grønne Forus

Forus Golfbane
Visjonsarbeidet ser for seg en utvikling på stedets premisser, med både bykvaliteter og grønne områder for rekreasjon. Golfbanen gir muligheter for både barnefamilier, natur-urbanister, mosjonister og andre. Bærekraft er viktig for visjonsarbeidet både for miljø, sosialt, økonomisk og kulturelt.

Byliv

Forus Golfbane
Urban farming og golfbanen som rekreasjonsområde med turløyper. Slik skisseres en urban fremtid på og ved golfbanen. Det kan også komme bymessig bygging av boliger i det grønne, med kollektivtrasé midt i mellom. Å utvikle området videre med butikker, kontorer og næring i området.