Ekstraordinære resultater krever ekstraordinær innsats

Det er litt av fasiten hvis man ser til Malmø sin transformasjon fra sliten verftsby til en helt ny bydel for bolig, kunnskap, næring og innovasjon. I Malmø stod de midt på 90-tallet overfor noen av de samme utfordringene som Vestlandet gjør nå. De måtte i gang med omstilling fordi en rekke arbeidsplasser i verftsindustrien gikk tapt. Samtidig var det stort behov for byutvikling. Dermed begynte arbeidet med strategier for byutvikling godt vevd inn i arbeidet med omstilling. Satsing på universitetet ble viktig i dette omstillings- og byutviklingsarbeidet.

Verdibasert byutvikling

Arkitekt Mats Olsson

Arkitekt Mats Olsson

Erfaringene fra Malmø ble delt på en Grønn Frokost på Tvedtsenteret i slutten av november. (Link til presentasjoner) Der var temaet Fremtidsvisjoner for Forus. (Hovedbilde fra JuulFrost Arkitekter) – Vi jobbet med verdibasert byutvikling, der vi gikk helt ned i ”mikrokosmos” og hadde nærkontakt med interessentene, sier arkitekt Mats Olsson fra Malmø.

Alle må jobbe sammen

Olsson hadde i ti år ansvaret for Stadsbyggnadskontoret i Malmø. Det var i denne perioden store transformasjonsprosesser, med oppgave å sikre en positiv utvikling. – For meg var det viktig å jobbe sammen med alle aktører som kunne forme byen og sikre et godt innhold, sier Olsson. Han er fortsatt engasjert i byutvikling som selvstendig næringsdrivende, nå med de fleste oppdragene i København, like over den berømte broen.

Først ut på Forus

Tvedt Eiendom som eier Tvedtsenteret på Forus jobber nå for å gjøre seg klar til transformasjon av hele kvartalet i området de holder til, i samarbeid med Malerbua og Habi Eiendom. De tre eiendomsselskapene jobber sammen med å skape en miljøvennlig, bærekraftig og grønn utvikling av sine bygg og eiendommer. Tvedtkvartalet kan bli først ut med å transformere seg i tråd med Forusvisjonen.

Ekstraordinær innsats

Disse planene og viktige erfaringer fra tilsvarende arbeid i Malmø, ble presentert da Grønn By inviterte til Grønn Frokost på Tvedtsenteret. Olsson presenterte flere eksempler på byutvikling fra sin hjemby, der han selv har hatt en sentral rolle i flere utviklingsprosjekter. – Ekstraordinært resultater vil kreve ekstraordinær innsats, påpeker Olsson. Han utfordret de ulike interessentene til å søke nye og spennende samarbeid for å få frem gode resultater.

Krever sterkt politisk lederskap

– Noe av det viktigste er at de som jobber med planlegging setter seg høye mål, og har brukerne sentralt i bevisstheten i arbeidet med å utvikle Forus. Det vil kreve sterkt politisk lederskap, visjoner, klare strategier, fokus på kvalitet og innsatsområder, sa Olsson om sine erfaringer fra Malmø sine transformasjonsprosjekter.

Sentralt landemerke

Diversifisering som til høyre på bildet. Illustrasjon fra Mats Olssons presentasjon på Grønn Frokost.En stor verftskran var i ”gamle dager” et landemerke i Malmø. Den ble solgt til et annet verft, og etter hvert erstattet med høyhuset ”Turning Torso” som et nytt landemerke i regionen. I tillegg er det utvikling av Universitetet, Media City og åpne strandpromenader og sammenvevde bolig- og næringsområder resultatet.

Olssons erfaring er at det er viktig å ha med mange interessenter og skape gode prosesser. I tillegg må områdene deles mellom mange utbyggere for å få frem diversifisering og ulikhet.

Comments are closed.