Flere busser og sykler til Forus

15.03.2016
|

Det viser en ny brukerundersøkelse som er gjennomført av Forussamarbeidet. Og tre av fire jobbreiser til Forus tar 30 minutter eller mindre.

– Undersøkelsen viser at kollektiv- og sykkelandelen er på vei opp, og det er svært gledelig, sier Stein Racin Grødem, som er administrerende direktør i Forus Næringspark og talsmann for Forussamarbeidet.

– Men det er fortsatt langt igjen til vi har tall vi kan være fornøyd med. Det er en klar sammenheng mellom flere kollektivreiser og at folk rapporterer om at reisetiden for de fleste er 30 minutter eller mindre. Fremdeles er det ikke toppscore her, men det går fremover.

30 minutter til jobb

Brukerundersøkelsen avliver derved mytene om at det tar lang tid å komme på jobb og at køene er endeløse mot Forus. Flere andre tilbakemeldinger i undersøkelsen viser både fremtidstro og tilfredshet blant de fleste som har arbeidsplassen sin på Forus.

Folk er mer fornøyde

– Det er gledelig å se at på alle måleparametrene er folk som jobber på Forus mer tilfredse nå enn det de var ved forrige brukerundersøkelse i 2014. Forus scorer bedre på alt i forhold til sist vi spurte, men det er mye å jobbe videre med, understreker Grødem.

Sammen med samarbeidspartnere i det private og offentlige arbeider han for å få flere til å sykle, gå, ta bussen og å utvikle Forus for fremtiden til et grønt, urbant kunnskapsområde i tråd med føringene i Forusvisjonen.

Stor innovasjonskraft

– 60 prosent er enig eller delvis enig i at Forus er et av områdene i Norge med størst innovasjonskraft. Og det er holdninger som er utrolig viktige nå når vi står overfor en fremtid som blir annerledes enn slik vi har hatt det, påpeker Grødem.

Flyplass, kunder og kollektiv

– Folk er spesielt tilfredse med at Forus er så nært flyplassen. Nærhet til kunder og leverandører er også viktig, så klyngen står sterkt. Busstilbudet er bedre kjent og parkeringsmuligheter likeså. En stor forbedring er tilgjengeligheten for fotgjengere på Forus i følge undersøkelsen, og det setter vi pris på å høre, sier Grødem. Syklistene gir også gode tilbakemeldinger, de er mer fornøyde enn før.

Servicetilbudene er mer kjent

Forus som arbeidssted totalt får høy score og det samme gjelder trivselen. Begge spørsmålene har fått 7 av 10 mulige poeng i undersøkelsen. – Vi ser at folk setter pris på at spisesteder, butikker og andre servicetilbud er blitt bedre og mer kjent. Forussjefen håper det er ”lunsjfestivalen” Smaken av Forus som har utløst litt av dette.

Stolte over Forus

Tre av fire som jobber på Forus mener at dette er et av områdene i Norge med flest spennende og attraktive jobber for høyt teknisk utdannede. Nær halvparten av de som jobber på Forus mener at Forus som arbeidssted har utviklet seg til det bedre de siste par årene, og vel en fjerdedel mener Forus har bedret ryktet sitt.

Hele 53 prosent av de spurte er stolte over jobbe på Forus. – Med disse inspirerende tilbakemeldingene bretter vi opp ermene og jobber videre for å styrke Forus for fremtiden.

Comments are closed.