Forus – fakta og informasjon

Områder på Forus

Forus er en regional og nasjonal vekstmotor
og et viktig knutepunkt i regionen midt mellom Sola, Sandnes og Stavanger. Det er umiddelbar nærhet til flyplassen og Universitetet i Stavanger.

Store børsnoterte selskaper og underskogen av teknologibedrifter tiltrekker seg landets fremste kompetanse- og kunnskapsmedarbeidere, og visjonen for Forus styrker dette.


Fakta

  • Forus går over 3 kommuner, Sola, Sandnes og Stavanger.
  • Arealet som i dag går under navnet Forus strekker seg over 6500 dekar.
  • Store deler av Forus var fra gammelt av myr og innsjø, mye arbeid er lagt ned med peling, stabilisering og grunnarbeider.
  • Selskapet Forus Næringspark AS ble grunnlagt i 1968.
  • 40.000 personer har sitt daglige arbeid på Forus. Det er en fordobling siden 2001. Det er potensiale for 100.000 arbeidsplasser på Forus i fremtiden.
  • Stavanger Lufthavn Sola med heliporten ligger under 10 km fra Forus.
  • Rundt 1/5 av den samlede norske verdiskapning skjer på Forus.

Arealer

  • Det er forsatt ledige tomter for salg i Forus Næringspark.
  • Transformasjonsområdene gir nye tomte- og utviklingsmulighter.

Transport

Forus’ sentrale beliggenhet gjør transportløsningene for fremtiden avgjørende for hele regionen. Løsningene er en kombinasjon av tog/buss/bussvei/bane/sykkel/bil. Flere av oss må velge sykkel og kollektivløsninger for fremtiden, og visjonen åpner for flere kollektivfelt, bysykkeltilbud med parkeringer ved togstasjoner, store selskaper og andre sentrale knutepunkter. Det må også bygges en bussvei/bane/jernbane fra Gausel til Stavanger lufthavn Sola.

Transportløsningene må reflektere at Forus er nasjonens viktigste næringsområde og fremtidsløsningene må bygge opp om videre verdiskapning til gode for fellesskapet.

40 prosents kollektivandel er visjonens ambisiøse mål.