Helt kanon på Forus

22.06.2015
|

Under andre verdenskrig hadde den tyske okkupasjonsmakten mellom 50 og 60 kanoner utplassert på Forus og Sola for å beskytte flyplassene som da var på Forus og Sola.

Byantikvaren

Ved utbedring av Maskinveien på Forus fikk byantikvaren i Stavanger sikret en bunkers fra krigens dager, der det i sin tid var en slik kanonstilling.

Kanon i barnehage

Inge Håland som jobber for Forus Næringspark fikk tips fra Arne Olav Halle i Forus Private Barnehage om en gammel kanon som tilfeldigvis stod på en annen bunkers inne på lekeområdet. Barnehagen var positiv til flytting, og fredag 19. juni ble kanoen flyttet til betongstillingen i Maskinveien.

Jakter på kanonløp

– Da vi løftet kanonen på plass passet den som hånd i hanske, så nå står en nesten komplett kanonstilling fra krigen like utenfor inngangen til menigheten Kristen Tjeneste. Vi diskuterer nå med Rogaland Krigshistoriske Museum om vi skal få laget et kanonløp og sette inn, slik at alle kan se hvordan det var for 70 år siden, sier Inge Håland i Forus Næringspark.

Har du tips?

– Hvis noen vet om noe eller kjenner til slike kanonløp blir vi glade for tips, sier Håland. Det var en omfattende operasjon å få flyttet kanonen.

Området rundt bunkersen inne i barnehagen måtte sikres, og en stor kranbil og en traktor kom fra Stangeland Maskin for å flytte kanontårnet fra barnehagen til stillingen ved Kristen tjeneste. – Vi regner med at betongbunkersen i barnehagen blir sikret og ryddet så barna kan leke der, sier Håland.

Tsjekkoslovakia

Historien startet allerede i 1940, da tyske militære inntok Tsjekkoslovakia og beslagla tanks av merket Panzer 38, produsert av Praga/Skoda. Etter hvert ble tanksene sendt til Norge, men gikk ut av drift da mer moderne våpen ble introdusert. Dermed ble kanonene plukket av og plassert rundt flystripene på Forus og Sola.

50-60 kanoner på Forus

Selve kanonen veier et tonn, og den som nå er å se utenfor Kristen Tjeneste på Forus er trolig den eneste som står slik de gjorde for 70 år siden. – Vi antar at kanonen er en 1940- modell og vi vet at 50-60 av disse stod som siste skanse for å passe flyplassen under andre verdenskrig, sier Asbjørn Husebø ved Rogaland Krigshistoriske Museum.

Krigsminne på Forus

Arbeidet med å sikre og å verne kanonstillingen og fra idag med kanonen på toppen har pågått i flere år, men nå falt endelig alle puslebitene på plass. Blant annet har krefter jobbet for å få flyttet disse krigsminnene til Arquebus Krigshistorisk Museum i Haugesund.

I forkant av tilrettelegging av ny infrastruktur med fortau i Maskinveien ved Kristen Tjeneste ble kanonfundamentet reddet i siste liten på initiativ fra byantikvar i Stavanger Hanne Windsholt. Hun har også stilt seg positiv til flyttingen, for å sikre et noenlunde komplett krigsminne på Forus, i året som markerer 75 år siden krigsstarten og 70 år siden freden.

Flere krigsminner er vernet

Allan Børge Sørensen, formann ved Rogalands Krigshistoriske Museum opplyser at da Roald Bergsaker var leder i Forus Tomteselskap var han aktivt med på å redde det som var kanontårn på Forus, det er tre som står igjen med bunkerser. – Bergsaker fikk reddet et av to som stod ved motorveien. Og inne i skogholtet bak Kristen Tjeneste er det også en rekke skyttergraver som Bergsaker også fikk fikset opp for noen år siden, sier Sørensen.

Comments are closed.