Kikker i krystallkulen for Forus

Store tanker tenkes om Forus, nå planlegges det hvordan landets viktigste industriområde skal se ut i 2040. Arbeidet med kommunedelplanen for Forus er i startgropen. – Jeg har fått en stor og spennende utfordring, sier Marit Sletteberg Storli, prosjektleder for IKPD Forus (Interkommunal kommunedelplan Forus). Hun er helt i starten med arbeidet.

Store tanker mot 2040

Det gjelder å jobbe fremtidsrettet når vi legger planer som skal vare helt til 2040. – Hva skjer med folk? Hva vil skje med næringslivet? Sletteberg Storli legger de store spørsmålene frem, og peker på at det som skjer akkurat nå er en ting. – Men vi må tenke nye tanker for fremtiden. Hva med transport av folk og varer, hvordan skal det skje? Skal det være kun kontorbygg på Forus, eller kan det komme mer industri eller leiligheter og?

Tre år med planer og visjoner

Nå legger hun løpet for planprosessen. – Målet er en ferdig vedtatt plan for Forus sommeren 2018. Vi har bare tid og vei, men jeg skal gjøre mitt for at arbeidet går knirkefritt og vil finne løsninger, sier hun, og understreker at omdisponering av arealer fra næring til boliger ikke vil bli tillatt før planen er ferdig i 2018.

Lytter

– Innspill er velkomne. Vi skal lytte. Forusvisjonen er viktig. Det gjelder å åpne opp og det vil være krevende med mange interesser. Alt må være omforent mellom de tre kommunene og det stiller store krav til arbeidet. Sletteberg Storli ønsker forslag til hvordan målene for Forus skal settes, for innspillene leder frem til et mål for utviklingen på Forus.

Kompetanse-Forus

Den erfarne byplanleggeren regner med at tankene for Forus blir formet underveis. – Det aller mest spennende er folks kompetanse, altså de som jobber på Forus, sier hun, og tenker høyt på om Forus skal bli et sted som lever 24/7. – Deler av Forus og randsonene kan fortettes med boliger, og det bør bli fortetting langs kollektivaksene, enten av boliger eller arbeidsplasser. Kanskje kan det komme innslag av boliger i deler av næringsområdene? Det er fortsatt lov å tenke rundt dette, påpeker hun.

Sentrumsbalanse

– Det er fint at politikerne har bekymring for bysentraene, slik at de jobber med å finne en smart balanse mellom sentrum i Sandnes og Stavanger og Forus. Slik det er nå kan Forus oppleves som et utrivelig sted, en slags transportetappe de må gjennom, sier Marit Sletteberg Storli.

Tre pilarer i planarbeidet

Planprogrammet er under utvikling med tre hovedpilarer: Mål for Forus, mål for planarbeidet og utredningsbehovet. – Forus med det avgrensede planområdet er stort, så jeg legger til grunn at vi må utrede mye.

Å jobbe for tre sjefer

Sletteberg Storli har tre oppdragsgivere, nemlig Sola, Sandnes og Stavanger kommune. Hun rapporterer til tre rådmenn og svarer samtidig til en prosjektgruppe med tre personer fra hver kommune. – Det er klart det er utfordrende ”å samle” tre kommunestyrer og tre administrasjoner i dette arbeidet, men rollen er også å ivareta de tre kommunenes planbehov på Forus. Det er også dette som gjør oppgaven ekstra spennende, sier hun.

Comments are closed.