Om Forus

Om ForusNasjonal næringsklynge innen energi holder til på Forus. Årlig omsetning for selskapene her overstiger et norsk statsbudsjett på 1000 milliarder kroner (IRIS 2012).

Forus går over tre kommuner, Sola, Sandnes og Stavanger og har et samlet areal på 645 mål, med over 1.000.000 km2 næringsbygg.

45.000 personer arbeider på Forus (2013), vi forventer at antall arbeidsplasser vil vokse de neste 20-40 årene.