Tettere, høyere og hyggeligere på Forus

29.04.2015
|

Transport på skinner. Smartere bygg. Nye næringer. Kompetanse og nyskaping. Slik blir Forus om 30-40 år hvis politikerne får det som de vil.

På Forusmøtet 2015 var ordførerne i Stavanger, Sola og Sandnes utfordret til å se inn i fremtiden. (Ill. Juul Frost Arkitekter slik de tenker seg Forusbeen sett fra øst).

Tettere, høyere, hyggeligere

Solas ordfører Ole Ueland mener at vi står ved et viktig veiskille for å komme i gang med å gjøre Forus til å bli mer attraktivt og i fremtidsvekst. – Områdene må utnyttes bedre og næring er og skal være hovedaktiviteten på Forus. Statoils hovedkontor med første byggetrinn åpnet i 1979 er på 4-5 etasjer og et eksempel på muligheter for bedre utnyttelse. Tettere, høyere og hyggeligere. Det er slik vi skal oppleve Forus i fremtiden. Du ser det allerede på byggene på Forus vest og det er mer folk ute der, på jogging eller lunsj, sier Ueland.

Ordfører for fly og havn

– I 2050 må vi ha noe på skinner. Forusvisjonen peker på en blanding av næring, bolig og service langs hovedaksene. Folk må få muligheten til å bo i nærheten av arbeidsplassen sin. Jeg er flyplassordfører og havneordfører. Vi må knytte sammen Forus-Sola-Risavika. Når vi kobler oss sammen får vi utnyttet de fordelene vi har. Innen fem år vil de fleste kollektivaksene være på plass, sier en optimistisk Ueland.

Vær modig og bygg høyere

Pål Morten Borgli, varaordfører i Sandnes følger opp med å undre seg over at Statoil ikke bygger høyere. – Det er på tide å være modig og bygge høyere. Men vi har ikke så store transportproblemer på Forus som det snakkes om. Jeg har tro på fremtiden med gode kollektivløsninger, som er tilpasset vårt bosetningsmønster. Vi trenger både bane, buss, veier, sier Borgli.

Gripe nye muligheter

Han vil bruke ledige ingeniører til å bygge fire felt til Kristiansand. – De må få på seg hjelmene og komme seg inn i gravemaskinene og aldri gå ut igjen. For hele Norge står på et bein, olje- og gass. Det har vi gjort lenge nå, og vi er veldig sårbare selv om vi står godt på dette beinet fremover. Rent vann og sjømat er muligheter som vi kan gripe. Vi jobber sammen i Greater Stavanger.

Boliger og arbeidsplasser langs kollektivaksen

Ordfører i Stavanger Christine Sagen Helgø vil fremsnakke Forus og mulighetene som er der. – Vi har tre forhold som gjør oss godt stilt: Høy kompetanse, mye teknologi og mye innovasjon. Men Forus skal ikke bli Stavanger sentrum. Det skal være et næringsområde med gode urbane kvaliteter og mer grønt. Vi trenger gode blandete områder for boliger og næring langs kollektivaksene på Forus, vil det gi enklere å komme til og fra jobb. Det må også komme flere arbeidsintensive arbeidsplasser langs kollektivaksen, sier Sagen Helgø.

Felles kommunedelplan for Forus

Nå er arbeidet i gang med en interkommunal kommunedelplan for Forus. Kommunene overfører myndighet til styret for planen, alle har med tre representanter fra hver av kommunene. Målet er en helhetlig plan for Forus. Planprogrammet skal på høring i 2015 og alle kan gi innspill. Så lages planforslaget og går ut på høring i 2016-17. Målet er at planen vil være ferdig i 2017.

Comments are closed.