Tvedtkvartalet med store endringsplaner

26.06.2015
|

På bildet fra venstre: Helle Juul, JuulFrost Arkitekter, Beate Bie fra Bie Eiendom, Bjarte Dybvik fra Forus Næringspark, Arild Tvedt fra Tvedt Eiendom og Bjarne Sunde fra Sunde Estate.

Forusnaboene Tvedt, Sunde Estate, Habi Eiendom og Forus Næringspark har i fellesskap tenkt transformasjon langs Traktorveien. Det betyr store endringer. Noe helt nytt, urbant og spennende er på gang i kvartalet rundt Tvedtsenteret på Forus.

Om 5-10 år kan det være opp mot 15 etasjer høye bygg som rommer både bolighotell og næring. Området ligger tett på viktige kollektivakser på Forus. Lagerveien er allerede forbeholdt busser.

Transformasjon av Traktorveien

De fire partnerne har engasjert teamet bak Forusvisjonen, det danske arkitektfirmaet JuulFrost til å tegne planer for å utvikle og transformere området langs Traktorveien. Nå foreligger forslagene med imponerende detaljer og grundige tegninger. På et informasjonsmøte på forsommeren på Forus ble naboer og interessenter orientert om status av eiere og arkitekter. Se hele presentasjonen fra møtet her.

Klimakvartal med 15 etasjer?

– Vi ser for oss at dette blir et pilotprosjekt og kan bli et klimakvartal på Forus. En av tankene er om vi kan bygge høyt, opp mot 15 etasjer, sier Helle Juul i JuulFrost arkitekter som står bak utviklingsplanene for kvartalet. Hun er krystallklar om at ingenting er ferdig bestemt, men at det er en av flere muligheter som diskuteres for fortetting og urbanisering.

– Våre tanker om Forus er at det vi utvikler her skal komplettere Sola, Stavanger og Sandnes, og være noe annet en byene. Samtidig ønsker vi liv i området her hele døgnet.

Orienteringsmøte

Forsamlingen på spisestedet Matsalen i Tvedtsenteret fikk en bred orientering om planene, der det legges opp til fortetting, høye og lave bygg og fornyelse i området. Byggene som er skissert har fra fire til 15 etasjer og er en rekke varierte bygg. Det kan komme både leilighetshotell og kontorer opp over i etasjene. På bakkeplan er det tenkt å ha lokaler til for eksempel butikker og aktiviteter som er inviterende for de som er til fots eller på sykkel.

Diskusjonen starter

Målet i denne fasen er å få startet diskusjonen om byggene, videre utvikling og om Forus kan bli en destinasjon med urbane kvaliteter. Det vil også være viktig å ta vare på det grønne i området, der kanalen vil være et viktig element i utviklingen. Langs vannet blir det fortau med parkelementer.

Park langs kanalen

Selve bygningsmassen i dag har et samlet grunnareal er på ca 84.000 m2. Planen er å trekke de nye byggene helt ut og over Traktorveien, slik at det blir en slags gågate med parkpreg langs kanalen. Hvis planene blir gjennomført kan fremtidig grunnareal blir ca 92.000 m2, og gi nær totalt 200.000 m2 i areal. Det betyr en bebyggelsesprosent på 216.

Ambisiøs tidsplan

De fire partnerne har spenstige planer og en ambisiøs tidsplan. – Vi ønsker å få inn kommentarer til planprogrammet innen 21. august, og så begynner arbeidet med å fastsette planprogrammet. Ved nyttår 2016 går reguleringsplanen med konsekvensutredning inn til Stavanger kommune, der ønsket er ferdig politisk behandlet prosjekt i august 2016. – Vi tenker optimistisk på tidsløpet, men håper det vil få tilslutning fra både administrasjon og politikerne, sier Helle Juul, som hele veien ønsker konstruktiv dialog med kommunen som er i ferd med å lage en felles kommunedelplan for Forus.

Spennende fremtid

– Det er klart vi er både forventningsfulle og spente på fremtiden, sier Arild Tvedt på vegne av de fire eierne. De vet at visjonen deres medfører store endringer. Også for trafikken, der det vil komme nye parkerings- og trafikkmønstre rundt det nye kvartalet.

– Når Traktorveien blir nedlagt, åpner det seg nye tomtearealer som kan være nye møtesteder på Forus. I tillegg tenker vi på om etasjene på bakkenivå skal være inviterende inn for de som ferdes på gaten utenfor, sier Helle Juul i JuulFrost arkitekter.

Comments are closed.