Vindmøller og solfangere - fremtiden på Forus?

23.03.2017
|

Arbeidet er godt allerede i gang for å se på hvilke muligheter det er for grønn og bærekraftig energiproduksjon på Forus, i regi av prosjektet ”Energinøytralt Forus innen 2025”.

Målet er å redusere energiforbruket med 30 prosent på kort sikt (innen 2020) og med 80 prosent på lang sikt. Både forskere fra IRIS, miljøsjefer fra kommunene Sola, Sandnes og Stavanger er involvert i prosjektet som ledes av Forus Næringspark.

Kartlegging gir mulighet for raske tiltak

– Vi ser at energieffektivisering enkelt kan settes i verk. Så tiltak kan komme raskt, sier Stein Racin Grødem, administrerende direktør i Forus Næringspark. – Vi har fått bidrag på 250.000 kroner til forprosjektet som tilskudd fra Miljødirektoratet.

Arbeidet pågår i flere trinn, først kartlegges energibruken på Forus. Deretter undersøkes muligheter for å kutte energibruk og å finne ut om det går an å øke lokal produksjon av energi.

Potensial i eldre bygg

Det store potensialet for energieffektivisering ligger i gamle bygg. Kartleggingen viser at tilgjengelig areal på Forus har økt kraftig de siste årene, mens energibruken flater ut. Det er et godt tegn. Men målet er at Forus klarer å levere mer energi til seg selv både for bærekraft og samfunnssikkerheten.

Brede undersøkelser

Forskere ved IRIS har undersøkt arealer og strømforbruk de siste årene frem til dagens situasjon. Etter hvert skal de jobbe mer spesifikt med helt typiske bygg, som en bilforretning, kjøpesenter og kombinasjonsbygg (produksjonshall/kontorer) for å identifisere tiltak som effektivt kan redusere energiforbruket.

Samfunnsansvaret

– Det finnes en rekke tekniske løsninger for å kutte og utveksle energi, men det er også potensiale i selskapenes holdninger til å ta samfunnsansvar for å spare energi. Vi merker at noen ledere er mer klare enn andre for å ta dette ansvaret, sier seniorforsker Peter Breuhaus i IRIS.

Finne riktig energimiks

Ifølge forskerne er energimiksen på Forus per nå ikke tilpasset behovet. Hvis Forus skal klare å levere nok strøm til eget forbruk kan både, sol- og vindenergi være aktuelt. Men den frukten som henger virkelig lavt er å gjøre tiltak ved Forus Energigjenvinning for å produsere mer strøm og mindre varme. Der omdannes søppel fra CO2-synder til grønn energi.

Sol, vind og energigjenvinning

Kartleggingen fra forskerne ved IRIS peker på at det mangler mellom 50 og 90 GWh i lokalt produsert strøm per år for Forus slik situasjonen er nå. En del kan dekkes av Forus Energigjenvinning, særlig hvis de legger om til økt strømproduksjon og tar ut uutnyttet potensiale. Det er både en politisk, økonomisk og teknisk utfordring. Sol- og vindenergi kan komme på toppen av dette.

Legge om Forus Energigjenvinning

– Dersom Forus Energigjenvinning produserer mer strøm blir det mindre kapasitet til fjernvarme. Dette medfører at temperaturen på fjernvarmen blir lavere ut til kundene, noe som øker effektiviteten på fordelingsnettet via lavere tap til omgivelsene. Konsekvensene er en omleggings investering på gjenvinningsanlegget og enkelte kunder kommer til å trenge nytt utstyr avhengig av teknologien som er installert. Så det vil være en diskusjon om det er en omlegging som regionen er interessert i.

 

Comments are closed.