2014 mars

Bort med vei og inn med gater!

Det er en av anbefalingene for fremtidens Forus fra Alexandria Algard, som er leder i Stavanger Arkitektforening. En gate har plass til folk som går, sykler eller kjører. En vei er forbeholdt biler, forklarer hun.

Under et foredrag i regi av Grønn By tidlig i 2014 sammenlignet hun den kjente gågaten Strøget i København og Lagerveien på Forus. Strøget bugner av folkeliv, mennesker til fots. I Lagerveien er det kun biler, folk er ikke å se.

– Jeg ønsker meg mer folkeliv på Forus, der du kan gå til fots og gjøre […]