Bort med vei og inn med gater!

Det er en av anbefalingene for fremtidens Forus fra Alexandria Algard, som er leder i Stavanger Arkitektforening. En gate har plass til folk som går, sykler eller kjører. En vei er forbeholdt biler, forklarer hun.

Under et foredrag i regi av Grønn By tidlig i 2014 sammenlignet hun den kjente gågaten Strøget i København og Lagerveien på Forus. Strøget bugner av folkeliv, mennesker til fots. I Lagerveien er det kun biler, folk er ikke å se.

– Jeg ønsker meg mer folkeliv på Forus, der du kan gå til fots og gjøre dine ærend, enten det er handel eller til et møte hos en kunde. Og Algards poeng støttes av Forusvisjonen, der et mål er å skape mer byliv, slik at folk beveger seg ut og møter andre.

– Dette er kjernen av Forusvisjonen, sier Bjarte Dybvik som er prosjektleder for det store arbeidet med å ruste Forus for fremtidens utfordringer. – Vi ønsker å skape miljøer der folk vil ta beina fatt for å møte andre eller bare nyte omgivelsene, sier han.

Comments are closed.