2017 januar

Forskning, næringsliv, innvandring og myndigheter = suksess

Det er en hovedkonklusjon etter at flere anerkjente forskere presenterte sin forskning på arbeidsliv, næringsparker og klynger på Forus denne uken.

Tett kontakt og nærhet
– Med tett kontakt mellom forskning, næringsliv og myndigheter blir næringsparker vellykkede, sier den anerkjente professoren Andrés-Rodriguez Pose, fra London School of Economics (LSE). Han har forsket på suksesskriterier for næringsparker. Både geografisk nærhet og tett kontakt er sentralt for å lykkes.

Omstilling for konkurransekraft
Forskeren presenterte sine funn der representanter for forskning, næringsliv og myndigheter var samlet for å diskutere utviklingsretninger for Forus […]