2016 mars

Flere busser og sykler til Forus

Det viser en ny brukerundersøkelse som er gjennomført av Forussamarbeidet. Og tre av fire jobbreiser til Forus tar 30 minutter eller mindre.

– Undersøkelsen viser at kollektiv- og sykkelandelen er på vei opp, og det er svært gledelig, sier Stein Racin Grødem, som er administrerende direktør i Forus Næringspark og talsmann for Forussamarbeidet.

– Men det er fortsatt langt igjen til vi har tall vi kan være fornøyd med. Det er en klar sammenheng mellom flere kollektivreiser og at folk rapporterer om at reisetiden for de fleste er 30 minutter eller mindre. Fremdeles […]

Romsatellitt under planlegging på Forus

– Alle snakker om verdensrommet. Men la oss gjøre mer enn bare å prate, sier initiativtaker Henrik Jesman Sunde (til venstre) og fikk Sjur Eivind Usken i Creator på Forus med på laget.

Nå inviterer de to til felles lunsjmøte torsdag 17. mars kl. 1100 hos Creator Makerspace for å presentere sine ideer om å lage en nanosatellitt og å få sendt den ut i verdensrommet.

– En nanosatellitt er en liten en kilos satellitt som blir sendt ut i rommet sammen med andre satellitter, forklarer Sunde og Usken.

Fra subsea til verdensrommet

– Hovedmålet vårt er å sjekke ut om vi […]