2017 mars

Vindmøller og solfangere – fremtiden på Forus?

Arbeidet er godt allerede i gang for å se på hvilke muligheter det er for grønn og bærekraftig energiproduksjon på Forus, i regi av prosjektet ”Energinøytralt Forus innen 2025”.

Målet er å redusere energiforbruket med 30 prosent på kort sikt (innen 2020) og med 80 prosent på lang sikt. Både forskere fra IRIS, miljøsjefer fra kommunene Sola, Sandnes og Stavanger er involvert i prosjektet som ledes av Forus Næringspark.

Kartlegging gir mulighet for raske tiltak

– Vi ser at energieffektivisering enkelt kan settes i verk. Så tiltak kan komme raskt, sier Stein Racin Gr […]