2015 april

Tettere, høyere og hyggeligere på Forus

Transport på skinner. Smartere bygg. Nye næringer. Kompetanse og nyskaping. Slik blir Forus om 30-40 år hvis politikerne får det som de vil.

På Forusmøtet 2015 var ordførerne i Stavanger, Sola og Sandnes utfordret til å se inn i fremtiden. (Ill. Juul Frost Arkitekter slik de tenker seg Forusbeen sett fra øst).

Tettere, høyere, hyggeligere

Solas ordfører Ole Ueland mener at vi står ved et viktig veiskille for å komme i gang med å gjøre Forus til å bli mer attraktivt og i fremtidsvekst. – Områdene må utnyttes bedre og næring er og skal […]

Forus med boliger og småhandel

Den tanken lanserte fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa under Forusmøtet, der hun skisserte muligheter for fremtiden.
Hun tenker seg en viss bymessig utvikling på Forus, og foreslo et bydelssenter på Forus, selv om hun mener at området ikke skal overta for sentrum i Stavanger og Sandnes.

– Veksten på Forus fortsetter og skal være i samsvar med overordnede planrammer som er satt. Jeg ønsker meg både raskere prosesser og raskere kollektivutvikling. Det gir større muligheter for bosetning og flere arbeidsplasser, sa Meltveit Kleppa før debatten ble sparket i gang.

Busser hele døgnet på Forus?

Hun […]

– Finn Forusfordelen og Forussærpreget

Det mener Johan Wessman som er administrerende direktør ved Øresundinstituttet. Han fortalte om erfaringene fra den store dansk-svenske regionen på Forusmøtet 2015.

Grønn, urban byutvikling

– Det grønne, robusthet og byliv er viktige stikkord for fremtidsutvikling – globalt, i Københavnsregionen, i Silicon Valley og på Forus. Men tenk på hva som er deres egne styrker, hva har deres region? Utfordringen kommer fra Johan Wessman, adm. dir. Øresundinstituttet.

Å være litt navlebeskuende

Han lar seg imponere av oljeklyngen som har tøffe arbeidsvilkår offshore, der sikkerhet og drift er i førersetet. – Se mer på dere […]

Hjem-jobb-hjem

Dersom bedriften du jobber i har inngått avtale med hjem-jobb-hjem, kan du ta buss, tog og bysykkelen for 500 kroner per måned for å komme deg til jobb på Forus. (På bildet, Randi Markvardsen i Bysykkelen.no og Helmer Berre i Sykkelløftet.)

Bysykkelen sprer seg

Dette er et nytt transporttilbud på Forus. – Det handler om bedre kommunikasjonsløsninger til og fra Forus. Vi har brukt vinteren til å bli kjent med syklene og å få de ut i området. Og vi håper å få flere sykler på plass i juni, sier Stein Racin Grødem som er […]