Bysyklene på Forus inspirerer Houston

Forus’ storebror i Houston, Energy Corridor har i løpet av ONS 2014 testet ut og fått mer informasjon om bysykkelordningen som nå er innført i regionen. Nå ønsker de å innføre en lignende ordning for de 92.000 som jobber i Energy Corridor.

– Det er fantastisk med el-sykler, terskelen for å ta i bruk en sykkel blir mindre, sier Clark Martinson som er direktør for Energy Corridor i Houston, et gigantisk næringsområde i USAs oljehovedstad. Martinson er på sykkeltur sammen med sin kone Lisa, styreleder i Forus Næringspark, John Petter Hernes og Sykkelløftets Helmer Berre. Det er en nydelig sensommerdag der solen skinner over Hafrsfjord.

Clark Martinson sykler på de smarte el-bysyklene fra Forus og til området ved Stavanger Forum og ONS 2014. Han er over seg av entusiasme og er inspirert av sykkelprosjektet på Forus og i Stavanger. – Vi har 92.000 som jobber i Energy Corridor, og bare 300 syklister, så potensialet er stort, sier Martinson.

Forus Næringspark har gjennom Forusvisjonen lagt til rette for at det i løpet av det neste året kommer 200 smarte el-bysykler på Forus. – Vi jobber tett med næringslivet om ordningen og har allerede gjort avtaler med flere selskaper som vil ha bysyklene tilgjengelige for sine ansatte, sier Stein Racin Grødem administrerende direktør i Forus Næringspark. Han har tett kontakt med Energy Corridor som ser på mulighetene for å få til sykkelløsninger i bilens hjemland Houston, Texas.

– Vi vet at det er sterke krefter for sykkel i Austin, Texas der interesseorganisasjonen Bike Texas har mye kunnskap og erfaring, sier Clarkson. Han håper at folk vil spare mye tid med bysykler i Energy Corridor og bildeleordninger.

– Føderale myndigheter i USA har også insentiver for grønne og bærekraftige transportløsninger, så jeg tror vi kan få dette til, sier Clarkson. Han tenker også at spreke bysyklister fra de store oljeselskapene på Forus kanskje kan inspirere sine kolleger som jobber i Houstons svar på Forus, Energy Corridor. Etter besøket i Stavanger går turen til København for å lære mer om de smarte bysyklene.

Comments are closed.