Forusallmenningen  - en idé om byutvikling

Tanken om å skape en allmenning for fellesskap og møter under arbeidet med Forusvisjonen kom fordi vi i visjonsarbeidet ønsket å knytte sjøsiden øst sammen med områdene vest på Forus.

Forusallmenningen skal altså gå fra øst til vest over landets viktigste næringsområde. Ordet allmenning stammer fra gammelnorsk og betyr ”som tilhører alle mennesker”. Fra starten av ble ordet brukt om grønne gressenger som var felles for en eller flere landsbyer. I dag brukes begrepet også om felles, offentlige rekreative områder i eller omkring en by.

Mange byer har ordet i steds- og gatenavn, og det mest kjente er kanskje Torgalmenningen i Bergen. Men vi setter noen kroner på at Forusallmenningen etter hvert blir den mest moderne og spennende allmenningen her i landet.

En moderne allmenning er et lett tilgjengelig, langt og sentralt strekk som er offentlig, åpent og inviterende. De myke trafikantene har prioritet.

Forusallmenningen er tenkt om et stort område som kan ses både som et helhetlig byrom, eller som flere mindre områder. Effekten for Forus vil bli økt tilgjengelighet med flere nye tyngdepunkter for bylivet langs allmenningen.

Planen i Forusvisjonen er å skape en grønn identitet langs Forusallmenningen med bjerketrær og vann som sentrale virkemidler. Allmenningen vil spille en viktig og avgjørende rolle for å knytte Forus sammen og skape en identitet, både for sosiale møter og bevegelser frem og tilbake over Forus.

Comments are closed.